strona główna
« wstecz

AVIMED PLUS Piekary Śl.,ul.Ks.J.Popiełuszki 50

tel.:(+48 32) 767 64 46                                  
pon.-piątek 8:00-18:00

Kierownik Przychodni lek. med. Marzena Miszczyk - Stokłosa
Specjalista ds. Obsługi Klienta Wioleta Stelmach
-----------------------------------------------------------

 

 

ZAKRES USŁUG 

Świadczenia medyczne odpłatne w  zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej

o ginekologicznej
o pediatrycznej
o internistycznej

 • poradni specjalistycznych:

o ortopedycznej
o laryngologicznej
o chirurgicznej
o urologicznej
o okulistycznej
o neurologicznej
o dietetycznej
o kardiologicznej

 •  badań diagnostycznych

          o spirometrii
          o EKG
          o RTG
          o USG (jama brzuszna, badania urologiczne, tarczyca - odpłatnie)
          o Audiogram - badanie słuchu oraz pomoc w uzyskaniu aparatów słuchowych

 • badań laboratoryjnych w pełnym zakresie
 • sezonowe szczepienia przeciw grypie (odpłatnie)
 • całoroczne szczepienie WZW typ B
 • punkt szczepień obowiązkowych i zalecanych dla dzieci i młodzieży w/g obowiązującego kalendarza szczepień.


Medycyna pracy:

 • badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • konsultacje specjalistyczne
 • badania diagnostyczne
 • badania wysokościowe
 • badania kierowców
 • badania psychotechniczne dla kierowców
 • badania narażonych na promienowanie jonizujące
 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • inne świadczenia wynikające z ustawy o służbie medycyny pracy

 

Projekt pt: „Rozszerzenie działalności poprzez utworzenie Centrum Medycznego AVIMED PLUS”

polega utworzeniu nowej przychodni w Piekarach Śląskich. Dzięki realizacji projektu wnioskodawca uruchomił nową przychodnię i rozpoczął świadczenie usług. W ramach projektu zakupiono najnowocześniejsze wyposażenie medyczne, dzięki czemu pacjenci na miejscu będą mieli wykonywane większość niezbędnych badań.
Wartość projektu: 1 110 768,30 zł
Dofinansowanie: 514 645,40 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”

Avimed EU


site by AVIMED