strona główna
« wstecz

BADANIA LABORATORYJNE

MORFOLOGIA, OB, KRZYWA CUKROWA U CIĘŻARNEJ, HCV, HBS, HIV, PSA, CRP, CPK, HELICOBACTER PYROLI, MARKER NOWOTWOROWY ,TOXOPLAZMOZA, TSH, T3, T4, FT3, FT4, ESTRADIOL, PROLAKTYNA, ASO, BORELIOZA, BADANIE MOCZU, BADANIE KAŁU, WYMAZ BAKTERIOLOGICZNY,

POBRANIE KRWI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

Najczęściej zlecane badanie ( np. popularna morfologia krwi czy OB )
Polega na uzyskaniu próbki krwi bezpośrednio do specjalnej probówki próżniowej.
W laboratorium analitycznym wykonuje się z takiej próbki badania krwinek bądź osocza.
Pacjent w dniu badania powinien być :
- po przespanej nocy,
- po konsultacji z lekarzem ewentualnie zawiesić pobieranie leków
- zgłosić się w wyznaczonych godzinach w punkcie pobrań
Bezwzględnie na czczo
czyli co najmniej 5-6 godzin bez posiłku należy być do pobrania krwi na poziom
-cukru
-prolaktyny
-żelaza
-całkowitej zdolności wiązania żelaza
Co najmniej 14 godzin bez posiłku powinno upłynąć przed pobrania krwi na lipidogram (cholesterol, jego frakcje, trójglicerydy) np. jeśli pobranie ma być o 8 rano, ostatni posiłek to lekki podwieczorek o godzinie 18.00. Potem można pić niesłodzone płyny. Jeżeli rano zjesz śniadanie, wynik badania będzie mało dokładny.
Nie trzeba być na czczo do wszystkich pozostałych badań, takich jak:
-poziom hormonów (poza prolaktyną),
-test na Helicobacter i inne czynniki zakaźne,
-hemoglobina glikowana,
-PSA i inne markery nowotworowe,
-ASO,
-immunoglobuliny,
-CRP,
-grupa krwi,
-antygeny HBs, HCV, HIV
Do większości badań wystarczy być trzy godziny bez posiłku.

INDYWIDUALNA KRZYWA CUKROWA

Badanie wykonywane dla oceny tolerancji obciążenia glukozą.
Jego wynik dodatni świadczy o cukrzycy.
Przebieg badania:
-oznaczenie na czczo poziomu cukru we krwi włośniczkowej za pomocą glukometru lub krwi żylnej.
-wypicie rozpuszczonych 75g  glukozy w ciągu ok. 5min
-ponowny pomiar poziomu cukru po dwóch godzinach, w czasie których pacjent nie może opuszczać laboratorium (lub przychodni) i powinien w tym czasie siedzieć.
Kształt krzywej i poszczególne wartości oznaczanych poziomów powinny być poddane interpretacji lekarza prowadzącego.
Na badanie przychodzi się rankiem, na czczo.
Należy przygotować się na 2 godzinny okres badania.

INDYWIDUALNA KRZYWA CUKROWA KOBIET CIĘŻARNYCH

-pacjentka nie musi być na czczo
-wypija 50g rozpuszczonej glukozy
-ponowny pomiar dokonywany jest po godzinie

POBIERANIE MOCZU DO BADAŃ

Ogólne badanie moczu
Przed badaniem nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie
Próbkę moczu ze środkowego strumienia  po uprzednim umyciu narządów moczowo-płciowych   pobiera się z pierwszej porannej zbiórki do czystego pojemnika (można go nabyć w aptece lub w laboratorium).
Posiew moczu
Pobieranie moczu na posiew, również wykonywane jest z porannej próbki, ale należy zachować pewne szczególne warunki:
-przede wszystkim pojemnik na mocz musi być sterylny (jałowy) - najczęściej jest opakowany dodatkowo w folię.
-przed pobraniem moczu należy obmyć dokładnie okolice narządów płciowych mydłem i wodą. bez używania środków dezynfekujących a następnie powinna zostać osuszona. Kobiety powinny rozchylić wargi sromowe większe, mężczyźni ściągnąć napletek z penisa
-pierwszą porcję moczu ( z tzw. początkowego strumienia), która zwykle jest zanieczyszczona przez bakterie bytujące na błonie śluzowej cewki moczowej) należy odrzucić, a dopiero mocz z tzw. środkowego strumienia powinien być zbierany bezpośrednio do pojemnika. Należy przy tym uważać, aby nie dotknąć brzegiem pojemnika do okolic narządów płciowych (zanieczyszczenie bakteriami).
-mocz powinien być niezwłocznie dostarczony do labortorium, a jeśli nie jest to możliwe, należy przechować go w lodówce. Mocz przetrzymywany w temperaturze pokojowej już po kilku godzinach nie nadaje się do oceny.
Istotne jest, aby mocz na posiew pobierać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii. Antybiotyki bowiem, niszcząc florę bakteryjną, mogą spowodować, że wynik badania będzie ujemny, nawet przy istniejącej infekcji dróg moczowych.

Jeśli objawy zakażenia dróg moczowych nie znikają podczas leczenia należy wykonać badanie posiewu, ponieważ prawdopodobnie szczepy bakterii bytujące w moczu nie są wrażliwe na podane leki.

Kontrolne badanie posiewu moczu zaleca się w celu oceny efektywności leczenia. Należy je wykonywać nie mniej niż trzy dni po jego zakończeniu.

Do ilościowych oznaczeń zawartości niektórych substancji w moczu (np.: glukozy, białka, wapnia, magnezu, potasu, metoksykatecholamin, kwasu wanilinomigdałowego czy 17-ketosterydów) niezbędne jest przeprowadzenie 24-godzinnej zbiórki moczu czyli tzw. dobowej zbiórki moczu (w skrócie DZM). Po odpowiednie zalecenia dotyczące procedury wykonania DZM należy zwrócić się do lekarza kierującego na badanie lub do fachowego personelu laboratorium.

POBIERANIE PRÓBKI KAŁU
Próbkę kału pobiera się do specjalnych pojemników, które także można uzyskać w laboratorium. Do badania wymagana jest
-niewielka ilość kału - wielkości orzecha laskowego
-badanie kału na obecność pasożytów i ich jaj wymaga pobrania próbki do pojemnika bez podłoża transportowego.
-badanie należy powtarzać w określonych odstępach czasu, ponieważ jaja, cysty lub formy larwalne niektórych pasożytów mogą pojawiać się w kale okresowo.

-pobieranie kału na posiew wymaga pojemników z podłożem transportowym w przypadku, gdy kał nie może być dostarczony  do laboratorium w ciągu 30-50 min.

-pacjentka powinna siedzieć

POBIERANIE WYMAZU Z GARDŁA

Wymazy z gardła najlepiej pobierać w godzinach porannych przed przyjęciem pokarmów lub płynów (powodują spłukiwanie bakterii bytujących na powierzchni migdałków i/lub błonie śluzowej gardła).
-bardzo ważne jest, aby przed pobraniem wymazu nie myć zębów,  ponieważ pasty do zębów zawierają  substancje antybakteryjne, które mogą niszczyć florę bakteryjną gardła i wpływać na wynik badania (badanie nie wykaże obecności bakterii).
-jeśli warunki te nie mogą być spełnione, można pobrać  wymaz  przynajmniej 3-4 h po ostatnim posiłku lub ostatnim myciu zębów
-w przypadku zażywanie tabletek do ssania lub leków w aerozolu (np. Bioparox, Tantum Verde) badanie powinno być wykonane po 24 godzinach od ostatniego przyjęcia leku

POBIERANIE WYMAZÓW Z NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Pobieranie wymazów z narządów płciowych na badania mikrobiologiczne u kobiet wymaga przerwania stosowania niektórych leków drogą dopochwową, irygacji pochwy oraz wstrzymania się od kontaktów seksualnych na 48 h przed pobraniem materiału. W przypadku wymazów z cewki moczowej pacjent nie może oddawać moczu przynajmniej jedną godzinę przed pobraniem wymazu.  
         
POBIERANIE PLWOCINY NA BADANIE BAKTERIOLOGICZNE

Właściwe uzyskanie próbki plwociny na badanie bakteriologiczne przesądza o prawidłowo wykonanym badaniu, dlatego istotne jest, aby wiedzieć jak pobrać plwocinę.

-przed uzyskaniem plwociny można przepłukać jamę ustną roztworem soli lub wodą (ale nie płynem do płukania ust), aby zmniejszyć zanieczyszczenie próbki florą bakteryjną bytującą prawidłowo w jamie nosowo-gardłowej.
-plwocinę należy oddać do sterylnego pojemnika po wywołaniu głębokiego odkaszlnięcia.
-jeśli nie możesz odkaszlnąć, tak aby wydalić plwocinę, poinformuj lekarza, który może polecić Ci inny sposób. -w żadnym przypadku nie należy wysyłać na badanie mikrobiologiczne  śliny!
-asystent laboratorium wykona najpierw badanie mikroskopowe przesłanej próbki, aby ocenić ją jakościowo. -jeżeli stwierdzi, że jest to próbka śliny, nie zostanie ona poddana badaniu bakteriologicznemu.

POBIERANIE WYMAZÓW Z INNYCH OKOLIC CIAŁA

Przy pobieraniu innych rodzajów próbek (wymazów z ran, ucha, spojówek, wydzielin ropnych itp.) oraz w razie nasuwających się pytań lub wątpliwości dotyczących pobierania próbek biologicznych i przygotowania do badań laboratoryjnych (także opisanych powyżej), prosimy o kontakt z laboratorium.


site by AVIMED