Grupa Avimed

strona główna
« wstecz

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

Rozporządzenie MZiOS z dnia 30.05.1996 rDz.U.Nr 69, poz. 332 rozdziela prace na wysokości  do 3 metrów i powyżej 3 metrów.

I PRACA NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 3 METRÓW


Badania profilaktyczne , zarówno wstępne jak i okresowe obejmują konsultacje neurologa, okulisty, laryngologa oraz badanie lekarskie ogólne przez lekarza medycyny pracy.

Lekarz medycyny pracy może orzec zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów na okres 1-3 lata, ale generalnie zależy to od ogólnej oceny stanu zdrowia pracownika. Po 50 roku życia badania przeprowadza się co roku.

Przeciwwskazania do pracy na wysokości powyżej 3m to głównie wady wzroku wymagające stałego noszenia okularów ( można nosić soczewki kontaktowe), brak widzenia obuocznego, schorzenia neurologiczne ( m.in. padaczka), zaburzenia równowagi, zawroty głowy różnego pochodzenia. Problem stanowić może także cukrzyca, schorzenia narządu ruchu, znaczna otyłość i inne.

II PRACA NA WYSOKOŚCI DO 3 METRÓW


Zakres badań obejmuje jedynie badanie lekarza medycyny pracy, aczkolwiek w zależności od stanu zdrowia pracownik może zostać skierowany na konsultacje specjalistyczne wg wskazań.
Nie ma ograniczenia czasowego dla osób po 50 roku życia
Pracownik może nosić okulary, natomiast musi być zachowane widzenie obuoczne


site by AVIMED