Grupa Avimed

strona główna
« wstecz

PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA- JUŻ OTWARTA

PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA- JUŻ OTWARTA

AVIMED  BYTOM, Plac S.Żeromskiego 1

TEL.: 32/ 289 08 41

INFOLINIA  510 212 809

......................................

KOGO BADAMY

Świadczymy usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna. Wykonujemy badania: 

1.      Kierowców zawodowych oraz amatorów (osoby kierujące pojazdami w celach służbowych):

v kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy A, B, C, D, E (np. taksówkarzy, kierowców autobusów),

v kierowców pojazdów uprzywilejowanych,

v instruktorów nauki jazdy,

v egzaminatorów nauki jazdy ,

v osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem,

v kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E) oraz kandydatów na instruktorów
 i egzaminatorów.

v kierowców prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi)

2.      Kierowców skierowanych na badania na wniosek Komendy Policji lub lekarza:

v kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych,

v osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,

v sprawców wypadków, w których byli zabici lub ranni,

v kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,

v osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

3.             Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej (możliwość dojazdu do siedziby klienta):

v operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,

v osób pracujących na wysokości,

v osób pracujących na stanowiskach górniczych.

 

 

JAK WYGLADA BADANIE

Badania odbywają się na aparaturze najnowszej generacji firmy PSYCHOTRONICS oraz przy życiu testów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Umożliwia to rzetelną i obiektywną ocenę  predyspozycji psychologicznych, motorycznych  
i intelektualnych osób badanych. Badanie przebiega sprawnie, aby każdy klient wyszedł z pozytywnym wrażeniem.

WYKORZYSTUJEMY

1.      APARATY BADAJĄCE SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNĄ:

v aparat Piórkowskiego - umożliwiający dokonanie oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania.

v miernik czasu reakcji

v wirometr - określający umiejętności oceny prędkości obiektów w ruchu.

v stereometr - służący do sprawdzenia umiejętności widzenia przestrzennego oraz oceny odległości.

v noktometr - badanie sprawdzające szybkość adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu.

v pierścień Landolta - umożliwia określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej.

2.       TESTY OSOBOWOŚCI:

v testy służące do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych

3.      TESTY SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

v testy służące do oceny koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi;

v testy badające zdolności umysłowe;

v testy badające wyobraźnię przestrzenną.

 

 

 


site by AVIMED