strona główna
« wstecz

KARTA RABATOWA

 NA USŁUGI MEDYCZNE w placówkach Grupy AVIMED PLUS.

 

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Programu Rabatowego "Karta Rabatowa Grupy AVIMED"
obowiązującego wyłącznie w placówkach własnych AVIMED PLUS.

1. Karty Rabatowe wydawane są przez pracowników rejestracji placówek medycznych Grupy AVIMED przy okazji korzystania z usług medycznych w placówkach Grupy AVIMED. Karty Rabatowe mogą być również dystrybuowane w inny sposób np. za pomocą wyspecjalizowanych firm świadczących usługi z zakresu dystrybucji bezadresowych druków reklamowych lub pracowników Grupy AVIMED.

2. Warunkiem skorzystania z rabatu na usługę medyczną jest każdorazowe okazanie pracownikowi rejestracji którejkolwiek ze wskazanych poniżej placówek AVIMED PLUS Karty Rabatowej Grupy.

3. Posiadacz Karty Rabatowej oświadcza, że posługując się Kartą Rabatową zapoznał się i akceptuje Regulamin Programu Rabatowego „Karty Rabatowej Grupy AVIMED”.

4. Karta Rabatowa może być używana wyłącznie w celu oraz na warunkach zawartych w regulaminie Karty Rabatowej, zamieszczonym również na stronie  www.avimed.pl.

5. Karta Rabatowa traci ważność w przypadku korzystania z wizyt opłaconych przez innego zleceniodawcę np.Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

6. Karta Rabatowa Grupy AVIMED jest kartą na okaziciela i każdy posiadający kartę nabywa uprawnienia do określonego poniżej rabatu.

7. Karta Rabatowa jest dokumentem uprawniającym do rabatu na: świadczenia komercyjne realizowane w placówkach AVIMED PLUS, a w szczególności na konsultacje specjalistyczne oraz zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne świadczone przez AVIMED PLUS.

8. Karta Rabatowa nie łączy się z innymi promocjami.

9. Z rabatu mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające Kartę Rabatową Grupy AVIMED PLUS.

10. Karta Rabatowa może być stosowana wyłącznie w placówkach Grupy AVIMED wyszczególnionych poniżej:

 SZPITAL AVIMED, KATOWICE
ul. Gliwicka 159
40-857 Katowice,
tel.: 32 254 41 40 czynne: pon-piątek 8:00 – 18:00

PLACÓWKI AVIMED PLUS

AVIMED PLUS Katowice
ul. Gliwicka 159
40-857 Katowice,
tel. 32 254 41 40 czynne: pon-piątek 8:00 – 18:00

AVIMED PLUS Piekary Śląskie
ul. Ks. J. Popiełuszki 50,
41-940 Piekary Śląskie
tel. 32 767 64 46 czynne: pon-piątek 8:00 – 18:00

AVIMED PLUS Mikołów
ul. Katowicka 22, 43-190 Mikołów
tel. 32 226 47 12 czynne: pon-piątek 8:00 – 18:00

 

11. Karta Rabatowa uprawnia do korzystania z rabatów na świadczenia odpłatne wykonywanych w placówkach własnych Grupy AVIMED PLUS w skład której wchodzą placówki wymienione powyżej na terenie Śląska.

12. Karta Rabatowa uprawnia do następujących zniżek:

- 10% na konsultacje lekarskie w powyższych placówkach AVIMED,

 

- 5% na wykonane zabiegi operacyjne ortopedyczne w Szpitalu AVIMED ( rabat nie obejmuje kosztu zastosowanego implantu)

- 10% na konsultacje lekarskie w poradni przyszpitalnej ortopedycznej Szpitala AVIMED,

- 10% na konsultacje i badanie zaburzeń snu,

- 10% na zabiegi rehabilitacyjne przy realizacji powyżej 10 zabiegów

w AVIMED PLUS  Piekarach Śląskich i  Bytomiu.

 

 

13. Grupa AVIMED określa ważność Kart Rabatowych Grupy AVIMED do dnia 31.12.2018 r.

14. Grupa AVIMED może przedłużyć okres ważności Kart Rabatowych Grupy AVIMED o dowolny okres, informacja na temat okresu ważności Kart Rabatowych Grupy AVIMED będzie publikowana w placówkach Grupy AVIMED oraz na stronie internetowej www.avimed.pl.

15. Grupa AVIMED zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w treści regulaminu w każdym zakresie i czasie.

                                                                                                                                           Zarząd

 

 

 

                                                                                                                     
site by AVIMED