strona główna
« wstecz

PROJEKT ROZSZERZENIA DZIAŁALNOŚCI AVIMED

Projekt pt:Rozszerzenie działalności poprzez utworzenie Centrum Medycznego AVIMED PLUS” polega utworzeniu nowej przychodni w Piekarach Śląskich. Dzięki realizacji projektu wnioskodawca uruchomił nową przychodnię i rozpoczął świadczenie usług. W ramach projektu zakupiono najnowocześniejsze wyposażenie medyczne, dzięki czemu pacjenci na miejscu będą mieli wykonywane większość niezbędnych badań.

Wartość projektu: 1 110 768,30 zł

Dofinansowanie: 514 645,40 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”


site by AVIMED