strona główna
« wstecz

RATUJEMY ZABYTKI

Pałac w Załężu, nazywany również Dworem w Załężu- neoklasycystyczny dworek wybudowany w 1886r.

W okresie do 1945r. mieściła się tu regionalna dyrekcja Spółki Akcyjnej Spadkobierców Jerzego von Gieschego.

Od 1887r. mieszkał tu Generalny Dyrektor „Giesches Erben” Fryderyk Bernhardi, który w 1896r. kierował akcją ratowniczką w KWK Kleofas.

Po II wojnie światowej budynek został zaadaptowany na przychodnię. Miał tu swoją siedzibę Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego i niestety ulegał stałej dewastacji do roku 2007, gdy zakupiła go spółka Avimed.

Adaptując budynek do potrzeb szpitala zachowano jego pierwotną formę z niewielkimi zmianami- między innymi zmienił się kształt tarasu od strony południowej. W pełni odrestaurowano zabytkowe wnętrze holu, gdzie znajduje się obecnie wejście do rejestracji Szpitala i Poradni Avimed. Budynek otoczony jest zabytkowym parkiem, obecnie przedzielonym ulicą Gliwicką.

Zwracamy się z prośbą do naszych gości o wszelkie informacje i zdjęcia jakie posiadają z czasów świetności Pałacu i otaczającego go parku. Pomoże nam to odtworzyć jego pierwotny charakter.
Będziemy również wdzięczni za wszelkiego rodzaju pomoc materialną:
Konto ING Bank Śląski o/Piekary Śląskie

42 1050 1230 1000 0023 3517 1316

Wpłaty na konto : proszę opatrzyć dopiskiem

 „Renowacja parku i Pałacu w Załężu”

The Palace in Załęże, also referred to as Załęże Manor, is a neoclassic manor-house built in 1886.

From 1887 it was a residence of Fryderyk Bernhardi, Chief Executive of “Giesches Erben”, who was in charge of the 1896 rescue operations in a coal mine “Kleofas”.

Then, before 1945, the palace was the local headquarters of George von Giesche's Erben Joint Stock Company. After the Second World War the building was converted to provide outpatient services, and served as the Head Office of the Mining Health Care. Unfortunately, it was falling into ruin until 2007, when it was bought by Avimed Company.

Suitable adaptations have been made to use the building as a hospital. The original form has been retained with minor alterations to the south terrace. The antique hall has been completely refurbished, and this is where Avimed Hospital and Outpatient Reception Office is now located. The building is surrounded by a park with Gliwicka Street in the middle.

We kindly ask all visitors for any information or photographs they might have from the time when the palace and park were in their splendor. This will help us restore their past shape. We would greatly appreciate any financial support:
Account ING Bank Śląski o/Piekary Śląskie:

 42 1050 1230 1000 0023 3517 1316

Payments to the account should bear a note:

 ‘Refurbishment of Załęże Palace and Park’

Das Schloss in Zaleze(Oberschlesien) gennant auch als das Rittergut in Zalenze  ist ein neoklassizistisches  Herrenhaus das in 1886 errichtet wurde.

 In der Zeit bis 1945 war hier der Sitz der  Regionalen Direktion Georg von Giesches Erben Aktiengeselschaft.

Seit dem 1887 verweilte hier auch der General Direktor „Giesches Erben” Friedrich Bernhardi, welcher unter anderen, im Jahre 1896 die Leitung der Rettungsaktion in der Kleofas Grube leitete.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde dieses Gebäude zur  medizinischen Zwecken umgebaut. Hier war die Ambulante  Gesundheitsanstalt des Bergwerkes untergebracht. Im Jahre 2007 wurde dieses, leider zur Ruine inzwischen verfallenes Gebäude , durch die Firma Avimed aufgekauft und zur einer Krankenhauseinrichtung umgebaut worden.

Bei den Umbauarbeiten, war man bemüht seine frühe Gebäudeform zu belassen, bis auf  ganz kleine  Veränderungen der  Terasse von der Süd Seite. In dem völlig neu restauriertem großen Vorzimmer ist heute  der Eingang in die Aufnahmestation des Krankenhauses und der Avimed Praxis stilvoll eingerichtet. Das Gebäude steht in einer alten Parkanlage, die  heute durch die Gleiwitzer Strasse getrennt ist.

 An alle Unsere Gäste richten wir eine Bitte um jegliche Informationen und Fotos aus der Glanzzeit des Schlosses und der Parkanlage. Es wird uns sehr helfen seine ursprüngliche Form und Charakter wiederherzustellen. Für jede mögliche Geldspende sind wir sehr Dankbar.Konto Nummer ING Bank Śląski o/Piekary Śląskie

42 1050 1230 1000 0023 3517 1316

Die Geldspenden Bitte mit der Überschrift

„Die Restaurierungsarbeiten der Schloss und Parkanlage in Zaleze”


site by AVIMED