Grupa Avimed

strona główna
« wstecz

Rodzaje zabiegów

  RĘKA

1. Zabieg w zespole cieśni kanału nadgarstka;
   odbarczenie nerwu otwarte, odbarczenie nerwu endoskopowo
2. Zabieg w chorobie Dupuytrena
3. Przecięcie więzadła A1 operacja palca zatrzaskującego
4. Wycięcie torebieli galaretowatej nadgarstka
5. Choroba de Quervaina –przecięcie troczka prostowników w I przedziale
6. Artroza stawu czworoboczno śródręcznego kciuka-wycięcie kości czworobocznej większej
7. Korekcja palca butonierkowatego
8. Korekcja palca młoteczkowatego
9. Usztywnienie stawu międzypaliczkowego
10. Rekonstrukcja nerwu pośrodkowego, łokciowego
11. Artroskopia nadgarstka
12. Otwarta repozycja i stabilizacja wewnętrzna złamania paliczka
13. Otwarta repozycja i stabilizacja wewnętrzna złamania kości śródręcza
14. Otwarta repozycja i stabiliacja wewnętrzna złamania złamania kości łódeczkowatej
15. Operacja stawu rzekomego kości łodeczkowatej nadgarstka
16. Usztywnienie nadgarstka
17. Częściowe usztywnienie nadgarstka
18. Osteotomia korekcyjna nieprawidłowego zrostu kości śródręcza i paliczków
19. Osteotomia skracająca kości łokciowej
20. Otwarta repozycja i stabilizacja wewnętrzna złamania dalszego końca kości promieniowej
21. Ostetomia korekcyjna nieprawidłowego zrostu złamania dalszego końca kości promieniowej
22. Szycie ścięgien prostownika
23. Szycie ścięgna zginacza
24. Rekonstrukcja w zastarzałym uszkodzeniu ścięgna zginacza
25. Przeniesienie ścięgien w nienaprawialnym uszkodzeniu nerwu
26. Guzy tkanek miękkich ręki

ŁOKIEĆ I PRZEDRAMIĘ

1. Operacyjna repozycja i stabilizacja złamania dalszego końca kości ramiennej
2. Operacyjna repozycja i stabilizacja złamania wyrostka łokciowego
3. Operacyjna repozycja i stabilizacja złamania głowy kości promieniowej
4. Operacyjna repozycja i stabilizacja złamania główki kości ramiennej
5. Operacyjna repozycja i stabilizacja złamania bliższego końca kości łokciowej
6. Operacyjna repozycja i  wewnętrzna stabilizacja złamania trzonu kości promieniowej/łokciowej
7. Rekonstrukcja więzadeł pobocznych w niestabilności stawu łokciowego
8. Artroskopia diagnostyczna stawu łokciowego
9. Artroskopia operacyjna stawu łokciowego
10. Artroliza stawu łokciowego w przykurczu
11. Operacja w zespole bocznego przedziału stawu łokciowego
12. Wycięcie kaletki łokciowej
13. Odbarczenie nerwu łokciowego na poziomie łokcia
14. Odbarczeniu nerwu międzykostnego tylnego
15. Protezoplastyka głowy kości promieniowej
16.Protezoplastyka całkowita stawu łokciowego

BARK I RAMIĘ

1. Operacyjna repozycja i stabilizacja złamania obojczyka
2. Otwarta repozycja i stabilizaja zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego
3. Plastyka w zastarzałym zwichnięciu stawu barkowo-obojczykowego
4. Operacyjna repozycja i  wewnętrzna stabilizacja złamania bliższego końca kości ramiennej
5. Operacyjna repozycja i  wewnętrzna stabilizacja złamania trzonu kości ramiennej
6. Artroskopia diagnostyczna barku
7. Artroskopowe odbarczenie przestrzeni podbarkowej
8. Artroskopowa stabilizacja stawu ramiennego
9. Otwarta stabilizacja stawu ramiennego
10. Artroskopowa resekcja dalszego końca obojczyka
11. Artroskopowa artroliza stawu ramiennego
12. Artroskopowe szycie rozerwania rotatorów
13. Otwarta naprawa rozerwania rotatorów
14. Przecięcie ścięgna mięśnia dwugłowego
15. Tenodeza ścięgna mięśnia dwugłowego
16. Prostezoplastyka połowicza stawu ramiennego
17. Protezoplastyka całkowita anatomiczna stawu ramiennego
18. Protezoplastyka całkowita odwrócona stawu ramiennego

KOŃCZYNA DOLNA

1. Biodro trzaskające
2. Artroskopia diagnostyczna kolana
3. Wycięcie cysty Bakera
4. Wycięcie  kaletki przedrzepkowej
5. Uszkodzenia łakotek – artroskopowa resekcja
6. Szycie uszkodzonej łąkotki
7. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego
8. Uszkodzenia chrząstki stawowej

STAW SKOKOWY I STOPA

1. Artroskopia stawu skokowego
2. Usztywnienie stawu skokowego
3. Otwarta repozycja i stabilizacja złamania kości śródstopia
4. Zabieg korekcyjny paluchów koślawych
5. Zabieg korekcyjny palca młoteczkowatego

CHIRURGIA

1. Endoskopowa operacja przepukliny pachwinowej.
2. Endoskopowa resekcja pęcherzyka żółciowego
3. Operacja żylaków kończyn dolnych
4. Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej w kończynie górnej
5. Mastektomia
6. Usunięcie łagodnych guzów piersi
7. Wycięcie węzłów chłonnych
8. Operacja wycięcia płata tarczycy
9. Subtotalne opracje usunięcia tarczycy


site by AVIMED