strona główna
« wstecz

Oferta AVIMED RTG

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

 Nazwa Projektu: Stworzenie centralnego systemu cyfrowego przekazywania i analizy danych RTG w przychodniach i szpitalu firmy AVIMED Sp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta: Avimed Sp. z o.o.

 

Projekt polega na stworzeniu innowacyjnego centralnego system przekazywania i analizy danych RTG

Wartość projektu: 1691163.36 zł
Dofinansowanie: 749905.68 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”

UE śląskie pozytywna energia

O F E R T A

 

W związku z zakończeniem projektu

 „Stworzenie  centralnego systemu cyfrowego przekazywania o analizy RTG w przychodniach i szpitalu firmy AVIMED Sp. z o.o”

zapraszamy do współpracy jednostki medyczne zainteresowane podniesieniem jakości i komfortu usług w zakresie badań radiologicznych swoich pacjentów.

Istotą tego centralnego systemu cyfrowego są urządzenia radiografii cyfrowej bezpośredniej z funkcją odczytu kaset radiografii cyfrowej pośredniej. Urządzenia umożliwiają osiąganie obrazów o bardzo wysokiej rozdzielczości, a dzięki innowacyjnym płytom obrazowym wykorzystującym związki fluorescencyjne w postaci igłowych struktur krystalicznych pozwalają na redukcję dawek promieniowania rentgenowskiego do 75 % względem dawek wymaganych w przypadku najpowszechniej występujących na rynku urządzeń radiografii cyfrowej pośredniej.

 

Czekamy na kontakt:sekretariat@ avimed.pl  oraz  tel.508 108 904

 


site by AVIMED