strona główna
« wstecz

Oferta CENPIL telemedycyna

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do telemedycyny w CENPIL w Gliwicach

Nazwa Beneficjenta: Centrum Profilaktyki i Lecznictwa Łabędy Sp. z o.o.

Projekt polega na stworzeniu nowych usług z zakresu telemedycyny

Wartość projektu: 1491825.00 zł
Dofinansowanie: 687187.50 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”

 

UE śląskie pozytywna energia

 

 

O F E R T A

 

W związku z zakończeniem projektu 

                     „Wdrożenia innowacyjnej technologii do telemedycyny w CENPIL w Gliwicach”

 

zapraszamy do współpracy jednostki medyczne oraz indywidualnych klientów

w zakresie usług telemedycyny obemujących:

 

  • konsultacje medyczne,
  • analiza wyników badań EKG, 
  • analiza wyników badań chorób układu oddechowego: wydolności oddechowej, 
  • analiza wyników badań poziomu glukozy, 
  • analiza wyników badania ciśnienia i pulsu 
  • analiza wyników badania wagi, 
  • analiza wyników badania saturacji krwi

 

System wykorzystywany jest do monitorowania zdrowia pacjentów w domu. Wykonane badania przesyłane są do archiwum , do którego mają dostęp zarówno lekarze jak i pacjenci. System pozwala na analizowanie badań , konsultowanie wyników ze specjalistami, tworzenie historii badań pacjentów jak też zbieranie w jednym miejscu wszystkich informacji i diagnoz pacjenta.

Czekamy na kontakt:sekretariat@avimed.pl  oraz  tel.508 108 904

 


site by AVIMED